"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte nic.                                                                                                                                    Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír"                                                                                                                              - Buddha-         

Vydejte se se mnou na Vaši cestu ke zdraví!Jsem certifikovaná poradkyně zabývající se zdravím člověka z celostního pohledu. Ke své práci ráda používám celostní metody, které začínají tam, kde klasická medicína končí.


"Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše."             

                                                                                           Hippokratés

Kontakt


Telefonní číslo

+420 734 177 181


 E-mail
 info@janabednarova.cz