Tradiční čínská medicína

Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci."

                         Lao - c' 

Léčebné čínské masáže tuina

Tuina v překladu do češtiny znamená tlač a uchop. Tuina techniky se řadí mezi masáže a vychází z poznatků tradiční čínské medicíny. Tradice masáží sahá téměř 5000let zpět do historie. Prameny masáží v oblasti Číny sahají až do dob Žlutého císaře. Jejich příznivý vliv na zdraví člověka jim zajistil místo na výsluní po tisíciletí.

Tuina využívá diagnostických metod tradiční čínské medicíny. Na základě jejich výsledků se zvolí vhodná technika, většinou jde o určitý sled technik, směřující k nápravě pohybu QI (čchi) v organismu. Tím je docíleno uzdravení či zmírnění příznaků nemoci. V tradiční čínské medicíně má tuina nepostradatelnou roli a je to vedle fytoterapie, akupunktury, dietetiky a jiných metod, plnohodnotná léčebná disciplína. 

A proč masáž? Protože dotek léčí...

"Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu." 

                                           Lao - c'

Léčebné účinky tuina

Prostřednictvím různých technik masáže se drénují dráhy a spojnice, normalizuje se stav jin a jangu, harmonizují se systémy výživy a ochrany, vitální (životní) energie a krve a harmonizují se jinové a jangové orgány. Masáže tuina se provádějí často přes oblečení na lehátku nebo na židli. Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.

Tuina masáže slouží nejen k nápravě určitého zdravotního stavu, ale jsou i vhodnou preventivní technikou jakýchkoli onemocnění.

Jsou vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii. Používají se i pro léčbu dětí - jak pro léčbu akutních onemocnění tak i pro řadu chronických problémů či problému s vývojem dítěte atd.