Detoxikace a imunoaktivizace dle MUDr. Josefa Jonáše

"Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný."                                                                  Hippokratés                                       

Přírodní medicína čerpá z minulosti

Celostní medicína je ve své podstatě z větší části filosofický obor. Člověk musí přijmout určitou filosofii odůvodňující a vysvětlující lidský život a pak v ní hledat kořeny nemocí. Právě nalézt kořeny nemocí je hlavním úkolem celostní medicíny. Usilovně se prohrabáváme stále hlouběji ke kořenům stromu, na němž "zraje ovoce nemoci".

Je nezbytné léčit nemocného člověka a ne nemoci jednotlivých orgánů. 

Odpovězte si sami. Když staří čínští lékaři nedokázali pacienta uzdravit, nedostali zaplaceno.

A jak vypadá zdraví dnešních lidí? Lidé začali vnímat nemoci jako přirozenost, jako něco, co k životu patří. Není tomu tak. Nemoc není přirozenost. Nemocných lidí stále přibývá, a to nejen mezi dospělými, ale také mezi dětskou populací. Kam až to povede?  

"Mikroby nejsou ničím. Prostředí je vším." 

                       Claude Bernard, biolog